TWEEDE VERKOOP: Tot -50% korting  
23 Days
4 Hours
26 Minutes
22 Seconds

Privacybeleid

1. ALGEMENE INFORMATIE

De toegang tot en het gebruik van de website www.lavanijewels.com (hierna "Web" of "lavanijewels.com") schrijft de toestand van de gebruiker toe aan de bezoeker van het web en impliceert de volledige aanvaarding zonder voorbehoud door de gebruiker van de voorwaarden van te allen tijde van kracht zijn.

Dit privacybeleid is alleen van toepassing op de website, met dien verstande dat alle pagina's en subpagina's die erin zijn opgenomen, Lavani Jewels elke verantwoordelijkheid afwijst voor het verschillende privacybeleid en de bescherming van persoonlijke gegevens die de webpagina's kunnen bevatten. hyperlinks die zich op deze website bevinden en niet rechtstreeks worden beheerd door Lavani Jewels.

Dit beleid is nauwgezet opgesteld met inachtneming van de huidige regelgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens, dat wil zeggen onder meer de organieke wet 15/1999 van 13 december betreffende de bescherming van persoonsgegevens (de "LOPD") en het Koninklijk Besluit 1720/ 2007, van 21 december, die de ontwikkelingsverordening van de LOPD goedkeurt. Lavani Jewels, als verantwoordelijke voor het web, in overeenstemming met de bepalingen van art. 5 en 6 van de LOPD, informeren alle internetgebruikers die hun persoonlijke gegevens verstrekken of gaan verstrekken, dat deze zullen worden opgenomen in een geautomatiseerd bestand dat naar behoren is geregistreerd bij het Spaanse bureau voor gegevensbescherming.

Lavani Jewels behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid op elk moment te wijzigen in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. Daarom raden we u aan dit privacybeleid regelmatig te bekijken om op de hoogte te blijven van hoe de persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden behandeld en beschermd.

 

2. WIE IS DE HOUDER VAN DE GEGEVENSVERWERKING?

Lavani Jewels S.L is de eigenaar van de website onder de domeinnaam www.lavanijewels.com (de "Website) met CIF B-98882087 en fiscaal adres in Valencia (C/ Conde Salvatierra, 46004), met e-mailadres voor contact info@lavanijewels .com.

 

3. WELKE PERSOONLIJKE INFORMATIE VERZAMELT LAVANI JEWELS VIA HAAR WEBSITE?

 

Lavani Jewels kan de volgende persoonlijke informatie van internetgebruikers verzamelen via de overeenkomstige formulieren: naam, e-mailadres, postadres, telefoonnummer en creditcard (PAN+CVV2) in overeenstemming met de PCI DSS-normen of rekeningnummer (verstrekt door de klant in bepaalde specifieke situatie), wanneer de gebruiker het web bezoekt, zich registreert, een online bestelling plaatst, contact opneemt met Lavani Jewels of deelneemt aan Lavani Jewels-acties of enquêtes. In geen geval zal het deze gegevens verzamelen via andere kanalen dan de genoemde, zelfs als ze beschikbaar zijn op het web (e-mail, Facebook, enz.). Als genoemde gegevens op een van deze manieren worden ontvangen, zal Lavani Jewels deze niet verwerken of gebruiken voor een van de doeleinden die in de volgende sectie worden vermeld. Evenzo is Lavani Jewels niet verantwoordelijk voor de veiligheid van genoemde gegevens en kan zij ook niet de vertrouwelijkheid ervan garanderen.

In ieder geval zijn de via het Web opgevraagde gegevens noodzakelijk voor een optimale dienstverlening aan de gebruiker. In het geval dat de gebruiker de gevraagde gegevens niet verstrekt, garandeert Lavani Jewels niet dat de aangeboden informatie en diensten volledig aan hun behoeften voldoen.

 

4 - VOOR WELKE GEBRUIK ZIJN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS BEDOELD?

 

Door het betreffende vakje aan te vinken, aanvaardt de gebruiker uitdrukkelijk en vrijelijk en ondubbelzinnig dat zijn persoonsgegevens door Lavani Jewels worden verwerkt voor de volgende doeleinden:

  • Verbeter uw winkelervaring.
  • Verwerk uw online bestellingen, inclusief het verzenden van e-mails en/of sms-berichten om u op de hoogte te houden van de status van een zending.
  • Retouren van bestellingen verwerken.
  • Beheer uw account op lavanijewels.com.
  • Neem contact op met de Gebruiker in het geval er een probleem is met een van hun bestellingen of om andere logistieke redenen.
  • Reageer op uw vragen en verzoeken.
  • Genereer gebruikersprofielen en verzend gepersonaliseerde commerciële communicatie elektronisch, per post en per telefoon (inclusief waarschuwingen per sms of andere soortgelijke berichten) om u te informeren over nieuwe producten, speciale aanbiedingen en nieuws met betrekking tot internet en/of Lavani Jewels in het algemeen , Nieuwsbrieven en catalogi. De voornoemde commerciële communicatie zal betrekking hebben op de producten of diensten die worden aangeboden door Lavani Jewels, evenals door medewerkers of partners met wie zij een commerciële promotieovereenkomst heeft gesloten onder haar klanten. In geen geval hebben de medewerkers of partners toegang tot de persoonlijke gegevens van de gebruikers. De commerciële communicatie zal in ieder geval worden gedaan door Lavani Jewels en zal betrekking hebben op producten en diensten die verband houden met haar commerciële sector. De Gebruiker heeft vooraf toestemming gegeven.
  • Deelnemen aan tevredenheidsonderzoeken.

 

De persoonlijke gegevens die via de website worden verzameld, worden niet overgedragen aan derden, behalve in specifieke gevallen waarin deze overdracht wordt beschermd door de LOPD en alleen toegankelijk is voor medewerkers van Lavani Jewels, evenals voor die derden die diensten verlenen aan Lavani Jewels met betrekking tot de bovengenoemde doeleinden.

 

Gebruikers moeten Lavani Jewels op de hoogte stellen van alle wijzigingen die zich voordoen in de verstrekte gegevens, in ieder geval reagerend op de waarheidsgetrouwheid en nauwkeurigheid van de verstrekte gegevens. Lavani Jewels zal ijverig proberen de waarheidsgetrouwheid van genoemde gegevens te verifiëren, waarbij zij zich, waar van toepassing en onverminderd andere acties die hiermee kunnen worden verbonden, het recht voorbehouden om gebruikers die valse of onvolledige gegevens verstrekken niet te registreren of uit te schrijven. Deze voorafgaande verificatie houdt in geen geval in dat Lavani Jewels enige verantwoordelijkheid aanvaardt voor de schade die kan voortvloeien uit de onjuistheid of onnauwkeurigheid van de verstrekte gegevens, waarvoor de gebruiker als enige verantwoordelijk is.

In het geval dat de verstrekte gegevens verband houden met een aankoop, vereist de Spaanse wet dat we deze ten minste zes jaar bewaren, zodat ze niet kunnen worden verwijderd of gecorrigeerd, zelfs niet als de klant daarom verzoekt. Lavani Jewels verbindt zich ertoe de gegevens in het bestand te gebruiken, de vertrouwelijkheid ervan te respecteren en te gebruiken in overeenstemming met het doel van het bestand, evenals haar verplichting om het te bewaren en alle maatregelen aan te passen om wijziging, verlies door onbevoegden te voorkomen behandeling of toegang, in overeenstemming met de bepalingen van de Verordening Veiligheidsmaatregelen voor geautomatiseerde bestanden die persoonsgegevens bevatten, goedgekeurd bij Koninklijk Besluit 994/1999 van 11 juli.

 

5 - HOE WORDEN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS BESCHERMD?

De website www.lavanijewels.com heeft de wettelijk vereiste beveiligingsniveaus voor de bescherming van persoonsgegevens aangenomen (firewalls, toegangscontroleprocedures en cryptografische mechanismen), en heeft alle middelen en maatregelen van technische, persoonlijke en organisatorische aard binnen handbereik geïnstalleerd om te garanderen de vertrouwelijkheid, integriteit en kwaliteit van de informatie, alsmede het voorkomen van verlies, misbruik, wijziging, onbevoegde toegang en diefstal van de verstrekte persoonsgegevens. Om deze doeleinden te bereiken, aanvaardt de gebruiker dat Lavani Jewels gegevens verkrijgt met het oog op de overeenkomstige authenticatie van toegangscontroles.

Bovendien wordt elke transactie via het web uitgevoerd via beveiligde betalingssystemen. Vertrouwelijke betalingsgegevens worden direct en in versleutelde vorm (SSL) naar de betreffende entiteit verzonden.

Lavani Jewels verklaart alle noodzakelijke technische en organisatorische maatregelen te hebben genomen om de veiligheid en integriteit van de door haar verwerkte persoonsgegevens te waarborgen, alsmede om verlies, wijziging en/of toegang door onbevoegde derden te voorkomen.

 

6 - WORDEN MIJN PERSOONLIJKE INFORMATIE GEDEELD?

Lavani Jewels informeert en garandeert gebruikers uitdrukkelijk dat hun persoonlijke gegevens in geen geval zullen worden overgedragen aan derden en dat, in het geval dat er enige vorm van overdracht van persoonlijke gegevens zou plaatsvinden, voorafgaande uitdrukkelijke toestemming zou worden gevraagd, geïnformeerd en ondubbelzinnig door de houders daarvan. Niettegenstaande het voorgaande kan Lavani Jewels de persoonlijke gegevens van gebruikers aan derden meedelen om goederenleveringen uit te voeren; creditcard-/betaalpasbetalingen verwerken; de kredietstatus en de inning van schulden controleren, fraudebestrijdingscontroles uitvoeren en alle verbintenissen nakomen die met zijn klanten zijn aangegaan.

Om u de betaalmethoden van:Klarna, op het moment van betaling, konden we verzenden naar:Klarna tijdens het aankoopproces worden uw persoonlijke gegevens opgenomen in het contactformulier en de bestelgegevens, zodat Klarna kan beoordelen of u voldoet aan de vereisten om toegang te krijgen tot haar betaalmethoden en deze betaalmethoden aan te passen aan uw profiel. Uw persoonsgegevens worden verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van het privacybeleid van Klarna.

 

7 - WELKE RECHTEN HEB IK MET BETREKKING TOT DE BEHANDELING VAN MIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

Lavani Jewels garandeert gebruikers te allen tijde de uitoefening van hun recht op toegang, rectificatie, annulering of verzet tegen de door hen verstrekte persoonlijke gegevens, in de voorwaarden voorzien in de huidige wetgeving. Daarom kunnen internetgebruikers, in overeenstemming met de bepalingen van organieke wet 15/1999 inzake de bescherming van persoonsgegevens (LOPD), dergelijke rechten uitoefenen door een uitdrukkelijk verzoek te sturen, met een kopie van hun identiteitsbewijs, zonder onderscheid, naar een van de volgende personen: adressen:

E-mailadres:

info@lavanijewels.com

Post post:

Lavani-juwelen

Klantenservice afdeling

Graaf Salvatierra Street, 34

46004 Valencia

Spanje

Op dezelfde manier kunnen gebruikers zich afmelden voor een van de aangeboden abonnementsdiensten door op de onderkant van de e-mails te klikken. Gebruikers kunnen ook hun gegevens wijzigen of zich afmelden door naar het gedeelte Mijn gegevens in het gedeelte Mijn account te gaan.

8 - WAT GEBEURT ER ALS IK MINDER BEN?

Lavani Jewels geeft om de privacy en veiligheid van minderjarigen op internet. De Lavani Jewels Website is bedoeld voor het grote publiek en is niet bedoeld voor gebruik door minderjarigen.

 

TROLLEY

Er zijn geen producten meer beschikbaar om te kopen

Uw winkelwagen is leeg.